De wet van Murphy & co

 

1. De wet van Murphy

 • Als er iets verkeerd kan gaan, dan gebeurt dat.

2. Het commentaar van O'Toole op de wet van Murphy

 • Murphy was een optimist.

ad 2. Het commentaar van Goldberg:

 • O'Toole was een optimist.

3. De abominabele wet (of de niet-zeggen-wet)

 • Zodra je iets noemt ....

....als het goed is, verdwijnt het.
....als het slecht is, gebeurt het.

4. De niet omkeerbare wetten van de verwachtingen

 • Negatieve verwachtingen leveren negatieve resultaten op.
 • Positieve verwachtingen leveren negatieve resultaten op.

5. De wet van Howe.

 • Iedereen heeft een eigen stelsel dat niet werkt.

6. Zymurgy's eerste wet van de zich ontwikkelende systeemdynamica.

 • Als je eenmaal een blik wormen hebt opengemaakt, is de enige manier om ze weer ingeblikt te krijgen: een groter blik nemen.

7. De waarneming van Etorre

 • De andere rij gaat sneller.

8. De constante van Skinner (Flannagans knoei-factor)

 • De hoeveelheid die, indien vermenigvuldigd met, gedeeld door, opgeteld bij of afgetrokken van het antwoord dat je gekregen hebt, je het antwoord oplevert dat je had moeten krijgen.

9. De wet van de selectieve zwaartekracht

 • Een voorwerp valt altijd zó dat het de meeste schade veroorzaakt.

9a. De gevolgtrekking van Jenning.

 • De kans dat een boterham valt met de beboterde kant omlaag, is recht evenredig aan de prijs van het tapijt.

10. De eerste wet van Gordon

 • Als een researchproject niet de moeite waard is om te doen, is het niet de moeite waard het goed te doen.

11. De wet van Maier.

 • Als de feiten niet in overeenstemming zijn met de theorie, moeten ze weggewerkt worden.

12. Hoare's wet van de grote problemen.

 • Binnen in elk groot probleem zit een klein probleem dat worstelt om eruit te komen.

13. De eerste wet van Boren.

 • Bij twijfel, mompel.

14. De gouden regel van kunsten en wetenschappen.

 • Wie het goud heeft, maakt de regels.

15. De onderscheiding van Barth.

 • Er zijn twee typen mensen: degenen die de mensen onderscheiden in twee typen en diegenen die dat niét doen.

16. De wet van Segal.

 • Een man met één horloge weet hoe laat het is. Een man met 2 horloges is er nooit zeker van.

17. De 90-90 regel van projectschema's.

 • De eerste 90 procent van het werk neemt 90 procent van de tijd in beslag en de laatste 10 procent neemt de andere 90 procent.

18. De vierde wet van Farber.

 • Noodzaak is de moeder van vreemde slaapgenoten..

19. De wet van Hofstadter.

 • Alles duurt langer dan je verwacht, zelfs als je daar rekening mee houdt.

20. De wetten van Scott

 • De eerste wet van Scott: Wat er ook fout gaat, het zal waarschijnlijk correct lijken.
 • De tweede wet van Scott: Als een fout is opgespoord en verbeterd, zal blijken dat het in eerste instantie eigenlijk al correct was.
 • Toevoeging aan de wetten van Scott: Als duidelijk is dat de verbetering onjuist is, zal het onmogelijk blijken de oorspronkelijke toestand terug te krijgen.

21. De wet van Arkesteijn

 • Precies genoeg is meestal net te weinig.

22. Stapp's Paradox

 • De algemene aanleg voor onzinnigheid maakt iedere menselijke prestatie een ongelofelijk wonder.

23. Generalisatie van de Wet van Murphy

 • Als iets kan gebeuren, zal het gebeuren.