Maritieme conversatie tussen de Spanjaarden en de Noord-Amerikanen

 

Conversatie, opgenomen op kanaal 106, maritieme noodfrequentie van de Spaanse kust, tussen de Spanjaarden en de Noord-Amerikanen op 16 OKTOBER 1997

Spanjaarden (achtergrondgeluiden) : 
Hier A-853, gelieve uw koers met 15 graden naar het zuiden te verleggen om een aanvaring met ons te vermijden. U vaart recht op ons af op een afstand van 25 zeemijlen.

Amerikanen (achtergrondgeluiden) : 
Wij adviseren U om zelf uw koers met 15 graden naar het noorden te verplaatsen om een aanvaring te vermijden...

Spanjaarden : 
Negatief ! Wij herhalen : verplaats uw koers met 15 graden naar het zuiden om een aanvaring te vermijden...

Amerikanen (andere stem dan de voorgaande) :
Hier de kapitein ! De kapitein van een oorlogsschip van de Verenigde staten van Amerika ! Wij dringen aan, verplaats uw koers met 15 graden noord om aanvaring te vermijden !

Spanjaarden :
Negatief ! Wij denken niet dat deze alternatieve koers een oplossing is... Wij adviseren U dus om zelf uw koers met 15 graden naar het zuiden te verplaatsen om aanvaring te vermijden !

Amerikanen (geërriteerde stem) : 
Hier kapitein Richard James Howard, bevelvoerder van het vliegdekschip USS Lincoln van de nationale marine van de Verenigde Staten van Amerika, het tweede grootste oorlogsschip van de Amerikaanse marine ! Wij worden ge?scorteerd door 2 slagschepen, 6 destroyers, 5 kruisers, 4 onderzeeers en talrijke hulpschepen... Wij begeven ons naar de Perzische Golf om militaire manoeuvres voor te bereiden voor een eventueel offensief op Irak. Wij adviseren niet... Wij bevelen U om uw koers met 15 graden noord te verplaatsen ! Zoniet, zien wij ons verplicht om maatregelen te nemen die de veiligheid garanderen van deze vloot en van deze Coalitie. U behoort tot een geallieerde natie, lid van de NATO en van deze coalitie... Alstublieft, gehoorzaam onmiddellijk en pas uw koers aan !

Spanjaarden : 
't is hier Juan Manuel Salas Alcantara die spreekt... Wij zijn hier met 2, wij worden geëscorteerd door onzen hond, ons eten, 2 pintjes en een kanarie die op dit moment aan 't slapen is... Wij bedienen de radio van Corogna en kanaal 106 "Maritieme noodfrekwentie" ! Wij gaan nergens heen en passen niks aan, gezien wij spreken vanaf het vasteland ! Wij bevinden ons in vuurtoren A- 853, in Finistra op de Spaanse kust. Wij hebben geen klote idee van de positie die wij innemen in het klassement van de Spaanse vuurtorens. Neem gerust alle maatregelen om de veiligheid van uw prutsvloot te garanderen; vaar maar te pletter op de rotsen !! Daarom dringen wij nogmaals aan en herhalen dat het beste wat U te doen staat, het meest logische en redelijke... zou zijn om uw koers met 15 graden zuid aan te passen !

Amerikanen : 
Eeehh, goed ontvangen .... Bedankt .